We współczesnym świecie doktryny polityczne klasyfikowane są również pod kątem doktryn lewicowych, centrowych i prawicowych. Sposób klasyfikacji doktryn politycznych pod tym katem wywodzi się z czasów rewolucji francuskiej. Według miejsc jakie zajmowały ówczesne ugrupowania polityczne w sali posiedzeń parlamentu określane były poglądy jakie dane ugrupowanie reprezentowało. Po lewej stronie sali zasiadały ugrupowania, które powstały w wyniku rewolucji porządek uznawały za niezbyt sprawiedliwy. W centralnym miejscu na sali obrad zasiadali zwolennicy przeobrażeń jakie miały miejsce w wyniku rewolucji, natomiast po prawej stronie zasiadali przedstawiciele ugrupowań, które opowiadały się za powrotem do poprzedniego stanu rzeczy, to znaczy opowiadały się za przywróceniem feudalnych stosunków społecznych i politycznych. Doktryny polityczne lewicowe skłaniają się w kierunku realizacji idei sprawiedliwości społecznej. U wyznawców doktryn lewicowych nie ma zgody na akceptację nierówności jako zjawiska naturalnego. Współczesne partie polityczne, które są oparte na doktrynach lewicowych opowiadają się za zniesieniem różnic majątkowych poprzez wprowadzenie progresywnego systemu podatkowego, który oznacza wprowadzenie wyższych podatków dla najbogatszych osób, aby w ten sposób zachować pozory równości.

kancelaria prawna Poznań www.bsiw.pl/o_kancelarii | projektowanie sklepów internetowych | kabina infrared