Do podstawowych wartości demokratycznych, które zapewniają obywatelom odpowiednie warunki bytowe oraz pozycję w społeczeństwie demokratycznym zalicza się wolność, równość i sprawiedliwość. Natomiast dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa jako zbiorowości nadrzędną wartością jest porządek i efektywność. Pod słowem wolność kryje się wiele znaczeń. Wolność może być analizowana z pozycji osoby o nieskrepowanej aktywności fizycznej. Wolność jednostki jest nadal bardzo dużym problemem we współczesnym świecie. Każdy ma świadomość, że na przykład kobiety w krajach islamskich nie należą do osób całkowicie wolnych, ponieważ nie posiadają pełni praw. W państwach takich jak Chiny czy Korea Północna wolność w zakresie wolności słowa i wyrażania myśli jest bardzo ograniczona. Oprócz wolności równość należy do jednych z najważniejszych wartości w demokratycznym świecie. W kwestii społecznej mamy do czynienia z równością jeśli każda jednostka posiada takie same możliwości poprzez układ stosunków społecznych. Układ ten pozwala na równy dostęp do dóbr materialnych, które to są niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka do których zaliczamy mieszkanie, ubiór, żywność oraz do dóbr duchowych do których zaliczamy literaturę, sztukę i teatr. Niestety w takim ujęciu idea równości jest nie do osiągnięcia.

dom opieki | agencja eventowa | rt.kryjryj.pl