Socjokreacja – patriarchat, matriarchat – przemiany w przestrzeniach społecznych.

Służba, oddanie, współpraca zamiast władzy, podporządkowania, rywalizacji. Narracja dialogiczna zamiast narracji monologu władzy (dominacji). Popęd przyjemności (Zyugmunt Freud), popęd mocy (Alfred Adler), popęd sensu (Viktor Frankl). Dążenie do całości (holizm), a fragmentaryzacja. Moc, przemoc, niemoc. Koordynacja, samoorganizacja. Holograficzny, fraktalny porządek. Komunikacja międzygatunkowa. Sympatia, antypatia. Historia, tożsamość, narodowość, patriotyzm, światowe obywatelstwo. Przestrzeń serca (miłość, empatia).

Uwaga – Świat się zmienia!

Nie tylko na naszych oczach ale także z naszym udziałem obraz świata społeczno–kulturowego zmienia się w tempie nigdy nie spotykanym. Z jednej strony indywidualizm i kreatywizm jednostek z drugiej ewoluujące, uczące się zespoły, firmy, organizacje i społeczności. Wiele starych rozwiązań systemowych i organizacyjnych, modeli zarządzania i wykorzystywania zasobów stało się niewydolnymi i anachronicznymi hamując oraz utrudniając rozwój i zmiany, a także nie przynosząc oczekiwanych rezultatów, wręcz działając na szkodę człowieka i środowiska. Spełniły swoją rolę w procesie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturotwórczego i powinny zrobić miejsce nowym, pro ludzkim i pro środowiskowym strategiom lepiej służącym zdrowiu, bezpieczeństwu i zasobności wszystkich mieszkańców Ziemi.