Uwaga – Świat się zmienia!

Nie tylko na naszych oczach ale także z naszym udziałem obraz świata społeczno–kulturowego zmienia się w tempie nigdy nie spotykanym. Z jednej strony indywidualizm i kreatywizm jednostek z drugiej ewoluujące, uczące się zespoły, firmy, organizacje i społeczności. Wiele starych rozwiązań systemowych i organizacyjnych, modeli zarządzania i wykorzystywania zasobów stało się niewydolnymi i anachronicznymi hamując oraz utrudniając rozwój i zmiany, a także nie przynosząc oczekiwanych rezultatów, wręcz działając na szkodę człowieka i środowiska. Spełniły swoją rolę w procesie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturotwórczego i powinny zrobić miejsce nowym, pro ludzkim i pro środowiskowym strategiom lepiej służącym zdrowiu, bezpieczeństwu i zasobności wszystkich mieszkańców Ziemi.

Autor

Bogdan Oś

Psycholog, terapeuta, trener rozwoju osobistego, animator i badacz procesów społecznych (socjokreacja, partycypacja społeczna), twórca i wieloletni prezes Stowarzyszenia "Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka" www.socjokreacja.org. Genius Institute http://www.geniusinstitute.pl: Human Diamond www.humandiamond.pl: Deep Power www.deeppower.pl; Studia i praktyka Psychologii Zorientowanej na Proces (warsztaty, seminaria, procesy grupowe, superwizje) Arnold Mindell, Amy Mindell, Max Schupbach, Elen Schupbach, Lane Arye, Conor McKenna, Clarre Hill, Barbara Zust, Pierre Mourine, Robert King, Jane Dworkin, Arlene i Jean Claude Audergon, Sonja Straub, Bogna Szymkiewicz, Tomasz Teodorczyk (USA, Szwajcaria, Francja, Szkocja, Polska) Studia i seminaria z psychologii Carla Gustava Junga (Klub Jungowski, prof. Jerzy Prokopiuk, prof. Krzysztof Mourin, prof. Andrzej Wierciński) – procesy społeczne i kulturowe w ujęciu archetypalnym, holistyczny rozwój osobowości człowieka i organizacji społecznych Udział i prowadzenie warsztatów teatralnych i muzycznych (dynamika grup, potencjał ludzki, ekspresja, ekspozycja, komunikacja, współpraca) – teatry i zespoły poszukujące o randze międzynarodowej (Laboratorium, Drugie Studio, Pilgrim Teatre USA, Osjan) Warsztaty i szkolenia (kultura organizacyjna, rozwiązywanie problemów) dla firm oraz społeczności w Polsce (m.in. Nationale Nederlanden, Zakłady Tytoniowe w Krakowie, OVB, Inspirion, Partners, Invenio, społeczność Wolna Szkoła Waldorfska) Wieloletnia współpraca i szkolenia dla koordynatorów - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (Sir Julian Rose – doradca rządu brytyjskiego i księcia Karola oraz Jadwiga Łopata – laureat nagrody Goldmana (EkoNobel) (partycypacja społeczna na terenach wiejskich) Partnerskie projekty: "Inkubator Organizacji Pozarządowych", "Ośrodek Kreatywności Obywatelskiej", "Twoja wiedza - Twoja firma", "Twoje życie. Twoja władza" Współpraca z samorządami, przedstawicielami biznesu, uczelniami, mediami, ośrodkami kultury i edukacji, organizacjami pozarządowymi (NGO) w Polsce (projekty, badania naukowe, debaty, konferencje, festiwale nauki i sztuki, seminaria, warsztaty, wykłady) Pasja socjokreacji (inspiracja i współpraca), zainteresowania naukowym podłożem procesów rozwoju człowieka, organizacji i społeczności (antropologia, psychologia, socjologia, filozofia, biologia, fizyka), budowanie zespołów i radość ze współpracy z ludźmi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *