Socjokreacja – patriarchat, matriarchat – przemiany w przestrzeniach społecznych.

Służba, oddanie, współpraca zamiast władzy, podporządkowania, rywalizacji. Narracja dialogiczna zamiast narracji monologu władzy (dominacji). Popęd przyjemności (Zyugmunt Freud), popęd mocy (Alfred Adler), popęd sensu (Viktor Frankl). Dążenie do całości (holizm), a fragmentaryzacja. Moc, przemoc, niemoc. Koordynacja, samoorganizacja. Holograficzny, fraktalny porządek. Komunikacja międzygatunkowa. Sympatia, antypatia. Historia, tożsamość, narodowość, patriotyzm, światowe obywatelstwo. Przestrzeń serca (miłość, empatia).