Uwaga – Świat się zmienia!

Nie tylko na naszych oczach ale także z naszym udziałem obraz świata społeczno–kulturowego zmienia się w tempie nigdy nie spotykanym. Z jednej strony indywidualizm i kreatywizm jednostek z drugiej ewoluujące, uczące się zespoły, firmy, organizacje i społeczności. Wiele starych rozwiązań systemowych i organizacyjnych, modeli zarządzania i wykorzystywania zasobów stało się niewydolnymi i anachronicznymi hamując oraz utrudniając rozwój i zmiany, a także nie przynosząc oczekiwanych rezultatów, wręcz działając na szkodę człowieka i środowiska. Spełniły swoją rolę w procesie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturotwórczego i powinny zrobić miejsce nowym, pro ludzkim i pro środowiskowym strategiom lepiej służącym zdrowiu, bezpieczeństwu i zasobności wszystkich mieszkańców Ziemi.